KALİTE POLİTİKASI BEYANI

TASEV LABORATUVAR VE TEKNİK HİZMETLER A.Ş. müşterilerinin ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılamak üzere, hizmet verdiği sektörlere yönelik destek faaliyetleri geliştirme amacını gerçekleştirmek için yüksek kaliteli, güvenilir, hızlı ve tarafsız ürün belgelendirme hizmetleri sağlar. Ürün Belgelendirme sisteminin çalışması için, Yönetim Sistemi ve profesyonel deneyim prensiplerinin uygulanmasının yüksek kalitede hizmet verilmesine önemli ölçüde katkısı olduğu inancı taşınmaktadır. Bu nedenle;

Belgelendirme Yönetimi:

  • Kalite El kitabında ifade edildiği şekilde, TS EN ISO / lEC l7065 standardını, AB direktifleri, ilgili prosedürlere. müşteri gereksinimlerine ve düzenleyici ve yasal mercilerin gerekliliklerine uymak.
  • Tarafsızlık, bağımsızlık, gizlilik, eşitlik ve güvenirlik prensiplerine bağlı kalmak, yasal gerekliliklerin ve uymakla yükümlü olduğumuz tüm standartların gereğini yerine getirmek.
  • Personelin kalite dokümanlarını öğrenmeleri, kalite politikası ve prosedürlerine uygun olarak çalışmalarını sağlamak ve personelin tecrübeli. belgelendirme faaliyetlerinde teorik, teknik bilgiye sahip olmasını ve teknolojik gelişmeleri takip etmesini sağlamak,
  • Eğitim programları, ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve benzeri toplantılara katılımlarını destekleyerek yaratıcı düşünme. iş birliği ve doğru planlamadan yararlanarak, günlük uygulamalarında Entegre Yönetimi Sisteminde tanımlanan Prosedürlerine uymalarını, sürekli hizmet sağlamalarını ve geliştirmelerine aktif olarak katkıda bulunmalarını belgelendirme personelinden talep etmek,
  • Etkinliğinin sürekli olarak iyileştirilmesini temin etmek ve olası riskler ile ilgili eylem planlarını ve uygulamaları da değerlendirmek üzere, Entegre Yönetim Sistemi ve belgelendirmenin tüm faaliyetlerini gözden geçirmek,
  • Kalite, planlama, iş birliği ve koordinasyon anlayışının geliştirilmesi ile verimliliği arttırmayı hedeflemek
  • Belgelendirme faaliyetlerini gelişmiş teknoloji. güncel bilgileri. güncel standartları ve güncel direktifleri takip ederek ilgili tarafları bilgilendirerek, faaliyetlerimizi ISO/lEC l7065 akreditasyon kapsamına uygun olarak yürütmek,

 

 

TASEV LABORATUVAR VE TEKNİK HİZMETLERİ A.Ş

KALİTE POLİTİKASI