MİSYON & VİZYON

MİSYONUMUZ

Sektördeki belgelendirme ihtiyaçlarına göre Kişisel Koruyucu Donanım kapsamındaki özellikle İş Güvenliği Ayakkabılarının TS EN ISO 20345, TS EN ISO 20346, TS EN ISO 20347 standartlarına uygunluğunu tespit eden Belgeleri kullanıcılara hazırlamak.

Çalışanların bilgi ve deneyim kazanmaları amacı ile bu alanda dünyada yaşanan gelişmeleri izlemek ve çalışanlar ile paylaşmak,

Hizmet verilen işletmelere, faaliyet alanları ne olursa olsun, tarafsız, bağımsız, dürüst ve gizlilik prensiplerine bağlı bir hizmet vermek,

Verilen hizmetlerde, akredite olduğu TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk değerlendirmesi- Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar standardına uygun faaliyet göstermek.

VİZYONUMUZ

Bütün belgelendirme hizmetlerinde, muayene ve kontrol hizmetlerinin, eksiksiz, zamanında, doğru, kaliteli ve güvenilir olmasına önem vermek,

Yeni müşteriler kazanmaya ve kazanılan müşteriler ile işbirliğinin sürekliliğini sağlamaya çalışmak ve müşterilere her zaman hizmet vermeye hazır olmak,

Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini iyi anlamak ve bu doğrultuda sürekli hizmet vermek,

Uluslararası ayakkabı üreticileri ve müşterileri tarafından tanınır ve tercih edilen, güvenilir bir kuruluş olmak.